Razor Clams IQF 11/13cm - Ốc Móng Tay Đông Đá 500g. NL.

500 g
54,90 kr

Razor Clams IQF 11/13cm - Oc  Mong Tay dong da, NL.

Nettovekt: 500g.

Utlevering: Alle dager